LOGOWANIEREJESTRACJA
ULUBIONE (0)MakijażWłosyPielęgnacjaZapachyDomMama i DzieckoDla niegoAkcesoriaMarki


DARMOWA DOSTAWA

Przy zakupach za minimum 150 zł

Warunki gwarancji, reklamacji i zwrotów

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Gwarancja

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady, oraz uszkodzenia i wady wynikłe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania.

Gdy nieodzowna okaże się wysyłka produktu do serwisu, zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby:
• telefonicznie, pod numerem 22 4296776
• mailowo, pod adresem zwroty@limono.pl

Po otrzymaniu od nas numeru zgłoszenia reklamacyjnego produkt należy odesłać dowolnym spedytorem lub za pośrednictwem poczty polskiej, na koszt nadawcy, w opakowaniu gwarantującym jego bezpieczny transport. Zwrot produktu z serwisu dokonywany jest na nasz koszt. Na opakowaniu prosimy o umieszczenie numeru reklamacji RMA uzyskanego podczas procesu rejestracji zgłoszenia.

Adres serwisu to:
Yamo Sp. z o.o. – serwis Limono.pl
ul. Okulickiego 26
05-500 Piaseczno

Przesyłki prosimy oznaczać napisem „OSTROŻNIE KRUCHE”

Po otrzymaniu reklamowanego towaru nasz serwis przystąpi do procedury weryfikacji oraz realizacji zgłoszenia.
Wszystkie reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni w przypadku klienta będącego jedocześnie Konsumentem. W sytuacjach wymagających dostarczenia brakujących danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o konieczności ich uzupełnienia.

Serwis sprawdzając możliwości technicznie podejmie decyzję czy naprawa reklamowanego towaru jest możliwa do wykonania. W przypadku braku możliwości naprawy zostanie zaproponowany sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach lub nastąpi zwrot zapłaconej ceny.


2. Rękojmia

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827) Konsument w przypadku stwierdzenia, w ciągu 24 miesięcy od dnia otrzymania produktu, wady zamówionego towaru może w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi.

W przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Reklamowany towar należy wysłać do naszego serwisu mieszczącego się pod adresem:

Yamo Sp. z o.o. – SERWIS Limono.pl
ul. Okulickiego 26
05-500 Piaseczno

Przesyłki prosimy oznaczać napisem „OSTROŻNIE KRUCHE”.

Do przesyłki prosimy załączyć:
a. krótki opis zgłoszenia zawierający wskazanie powodu, dla którego zostaje złożona reklamacja,
b. oczekiwany sposób rozwiązania,
• usunięcie wady;
• wymiana rzeczy na wolną od wad;
• obniżenie ceny;
• odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
c. kopię dowodu zakupu (dowodem zakupu może być paragon, faktura, numer zamówienia, numer aukcji, potwierdzenie płatności)
d. dane umożliwiające kontakt w trakcie obsługi reklamacyjnej.

Przykładowy formularz reklamacyjny dostępny jest tutaj.

Istnieje możliwość wcześniejszego kontaktu z naszymi specjalistami:
• telefonicznie, pod numerem 22 4296776
• mailowo, pod adresem zwroty@limono.pl

Po otrzymaniu reklamowanego towaru nasz serwis przystąpi do procedury weryfikacji oraz realizacji zgłoszenia.
Wszystkie reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni w przypadku klienta będącego jedocześnie Konsumentem. W sytuacjach wymagających dostarczenia brakujących danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o konieczności ich uzupełnienia.

Serwis sprawdzając możliwości technicznie podejmie decyzję czy naprawa reklamowanego towaru jest możliwa do wykonania. W przypadku braku możliwości naprawy zostanie zaproponowany sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach lub nastąpi zwrot zapłaconej ceny.

Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w tym punkcie, od dnia 1.01.2021 roku stosuje się również do Przedsiębiorcy-Konsumenta.

3. Prawo odstąpienia od umowy oraz zwrot towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania paczki z zakupionym towarem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez wysłanie pisma wykorzystując jeden z poniższych sposobów komunikacji:
• pocztą na adres:
Yamo Sp. z o.o. (SERWIS) – ZWROT Limono.pl,
ul. Okulickiego 26
05-500 Piaseczno
• faksem: 22 4296711
• pocztą elektroniczną: zwroty@limono.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj (wzór z załącznika 2 do ustawy), jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (przykładowo : tusze do rzęs, kremy, pudry, podkłady), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Po odstąpieniu od umowy prosimy odesłać zwracany towar na adres:
Yamo Sp. zo.o. (SERWIS) – ZWROT Limono.pl
ul. Okulickiego 26
05-500 Piaseczno

Zwracane na tej podstawie towary muszą być kompletne i nieuszkodzone. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (a więc koszt odesłania do Sprzedawcy) ponosi Kupujący.

Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w tym punkcie, od dnia 1.01.2021 roku stosuje się również do Przedsiębiorcy-Konsumenta.